Aankoop grond en gebouwen

Hoe geven wij invulling aan onze rentmeesterij?

Aanschaf grond en gebouwen

Landschap Overijssel kiest er soms voor om grond te kopen. Het gaat hier om gronden die vanwege hun gunstige ligging een grote meerwaarde zijn voor de huidige natuur. Bijvoorbeeld omdat het een missende schakel in een natuurnetwerk is. Met de aanschaf en verkoop van grond dragen we bij aan een grote en robuuste eenheid van natuur in Overijssel. Alle grond die wij kopen, wordt ingericht als natuur. Op dit moment hebben wij bijna 5.700 hectare natuur in eigendom. Deze natuur beschermen, beheren en ontwikkelen we voor de toekomst.

Naast de aanschaf van grond, kopen wij ook soms erfgoed. Het gaat hier om erfgoed dat een rol heeft gespeeld in de geschiedenis van het ontstaan van het landschap. Denk hierbij aan bepaalde molens of landgoederen. Vaak zijn dit Rijksmonumenten. Met de aanschaf van dit erfgoed zorgen wij dat het blijft bestaan voor de toekomst, dat het onderhoud aan deze gebouwen wordt uitgevoerd en dat ze toegankelijk blijven.

Grond in eigendom hebben, is de beste zekerheid dat deze grond langjarig als natuur wordt beheerd.
Hans Gerritzen, rentmeester bij Landschap Overijssel

Meer informatie?
In ons magazine Natuurlijk Overijssel van juni 2021 staat een interessant artikel 'Grondaankoop voor toekomstige natuur'. Rentmeester Hans Gerritzen gaat in dit artikel verder in op het aankoopbeleid van Landschap Overijssel. Lees het nu online via onderstaande button!

Huis de Horte, fotograaf Angel Pinxten
De Regge, fotograaf Gonny Sleurink
Boerderij Groot Brunink, fotograaf Ruud Ploeg
Adder heeft baat bij robuuste natuur, fotograaf Jacob van der Weele
Aamsveen, fotograaf Henny de Joode
Brongebied van de Mosbeek, fotograaf Mark Zekhuis

Hoeveel grond hebben wij in eigendom?

Op dit moment hebben wij 5.700 hectare grond in eigendom. Op onderstaande kaart staan onze eigendommen. Met de link eronder krijg je toegang tot de digitale kaart. Deze kaart kun je eenvoudig vergroten, zodat de details goed zichtbaar zijn.

Help je mee ons natuurnetwerk uit te breiden?

Wij schaffen jaarlijks grond aan om deze veilig te stellen voor de toekomst. De aanschaf van grond moeten natuurorganisaties zelf opbrengen en dat is een flinke kostenpost. Jij kunt ons hierbij helpen. Bijvoorbeeld met een gift om grond aan te schaffen of in te richten. Soms krijgen wij ook grond geschonken. Zo zorgen we er samen voor dat de natuur in Overijssel robuust wordt. Wil jij ons hierbij helpen?

Klik hier voor de mogelijkheden

Veelgestelde vragen over de aanschaf van grond

Hoe financieren jullie de aanschaf van grond?

De aankoop van bestaande natuur is volledig voor onze eigen rekening. In sommige gevallen kan er voor het toekomstig beheer een subsidie (SNL) worden aangevraagd. Bij aankoop van landbouwgrond die ligt in het Natuur Netwerk Nederland (NNN) en nog ingericht moet worden als natuur, krijgen we de waardedaling vergoed vanuit de provincie. De inrichtingskosten en de toekomstige beheerkosten worden eveneens vanuit de provincie vergoed.

Verkopen jullie ook grond?

Eigendommen die niet bijdragen aan onze doelstelling (denk hierbij bijvoorbeeld aan landbouwgronden zonder natuurdoelstelling) proberen we te verkopen. Met de opbrengsten hiervan kopen we nieuwe grond om daarmee de natuur robuuster en weerbaarder te maken. Het gaat hier bij voorkeur om gronden die grenzen aan onze bestaande natuurterreinen.

Waarom is robuuste natuur nodig?

Hoe groter een natuurterrein, hoe groter de biodiversiteit. Heb je veel aaneengesloten natuur, dan kun je het hele systeem herstellen en beschermen. Denk bijvoorbeeld aan het herstellen van het waterpeil. Buiten natuurterreinen wordt het waterpeil kunstmatig laag gehouden om de percelen geschikt te maken voor de landbouw. Het oorspronkelijke waterpeil, en hiermee het waterpeil dat de natuur nodig heeft, ligt veel hoger. Maar met aaneengesloten natuur, verminder je ook de negatieve invloeden van de naastgelegen niet-natuur gronden. Denk bijvoorbeeld aan mest en chemicaliën. Tot slot kunnen in een groot en aaneengesloten natuurgebied diersoorten leven die het in een klein natuurgebied niet zouden redden. Hoe groter, hoe meer mogelijkheid om hun levenscyclus te volbrengen. Denk hierbij aan jaarrond voldoende voedsel, nestgelegenheid en de kans om een partner te vinden. Een voorbeeld hiervan is de adder. Adders komen bijna alleen nog maar voor in grote heide- en veengebieden. In de kleine gebieden zijn ze al uitgestorven. Ze vinden hier geen partner en zijn kwetsbaar voor natuurrampen zoals brand.

Steun Landschap Overijssel

Overijssel is een schitterende en afwisselende provincie. Van de natuur kun je altijd genieten. Zelfs als je in de stad woont is natuur dichtbij. Dat is niet vanzelfsprekend, daar werken duizenden mensen hard aan, vaak met onze hulp. Samen maken we Overijssel mooier. Help je ons mee?