Voormalige vliegbasis Twenthe

Tijdens de opening van de EHS boden we streekeigen heide aan, foto Clifton Buitink

Prachtig gelegen tussen de steden Enschede, Hengelo en Oldenzaal ligt de voormalige luchtmachtbasis Twente met daaromheen de landgoederen Lonnekerberg, Hof Espelo, Wildernis, Lonnekermeer en 't Holthuis. Eeuwenoud landschap waar intieme doorkijkjes afgewisseld worden met mooie oude boerderijen, bossen, heideveldjes en kleinschalige weitjes en akkers. Vogels fluiten er volop, buizerds miauwen in de lucht, reeën laten zich er regelmatig zien, kortom een gebied waar je graag bent!

Central Park

De ontwikkelingen rondom Vliegveld Twente bieden een unieke kans om het voormalige vliegveld en de omliggende terreinen die in eigendom zijn bij Landschap Overijssel duurzaam groen te ontwikkelen. Eén gebied waar mensen, natuur, landschap, cultuurhistorie, recreatie en een gezonde economische ontwikkeling centraal staan.

Het vliegveld en de omliggende terreinen

Landschap Overijssel heeft ruim 600 hectare natuur in eigendom en beheer rondom de voormalige luchtmachtbasis. Deze natuurparels, Lonnekermeer, Lonnekerberg, 't Holthuis, Hof Espelo en de Wildernis. worden onmiskenbaar beïnvloed door de ontwikkelingen op het voormalige vliegveld.

Wij staan voor de uitdaging om te midden van alle plannenmakerij het waardevolle gebied tussen de steden Enschede, Hengelo en Oldenzaal zo goed mogelijk te beheren en te ontwikkelen met oog voor kwaliteit voor mens, plant en dier.

Dit typisch Twentse landschap is enorm de moeite waard. Al eeuwenlang werken, wonen en genieten mensen in dit landschap. Wij vinden het belangrijk dat we dit gebied als één geheel benaderen en een visie ontwikkelen voor het gehele gebied. Eén gebied waar mensen, natuur, landschap, cultuurhistorie, recreatie en een gezonde economische ontwikkeling centraal staan

Samen met mensen om ons heen

Wij vinden het belangrijk om onze visie in samenspraak te ontwikkelen en uit te dragen met onze achterban (donateurs, vrijwilligers in het landschap, omwonenden en anderen die zich betrokken voelen bij het gebied).Vandaar dat we bijeenkomsten organiseren en regelmatig een nieuwsbrief over dit onderwerp verzenden. De kern daarbij is dat wij ons inzetten voor de kwaliteit van het gebied als geheel. Landschaps- en natuurwaarden zijn daarbij leidend voor de overige ontwikkelingen.

EHS

De nieuwe Ecologisce Hoofdstructuur op de voormalige vliegbasis is in 2016 geopend. Een prachtige aanvulling op de bestaande natuurterreinen van Landschap Overijssel en andere eigenaren in dit gebied. De nieuwe EHS verbindt de Lonnekerberg met bijvoorbeeld Hof Espelo. De nieuwe EHS is in eigendom van de Provincie Overijssel. Ben je nieuwsgierig naar de nieuwe EHS? Neem vooral een kijkje! De nieuwe inrichting laat je niet alleen de natuur, maar ook de geschiedenis van het vliegveld beleven.

In 2018 is een prachtige uitkijktoren geplaatst die je een overzicht biedt over dit zo weidse gebied.

Ontdek de geheimen van de vliegbasis

De vliegbasis temidden van het groen, foto google maps

Steun Landschap Overijssel

Overijssel is een schitterende en afwisselende provincie. Van de natuur kun je altijd genieten. Zelfs als je in de stad woont is natuur dichtbij. Dat is niet vanzelfsprekend, daar werken duizenden mensen hard aan, vaak met onze hulp. Samen maken we Overijssel mooier. Help je ons mee?