Topnatuur in Beerze

Vechtdal

Wandelen
5 km

Landgoed Beerze ligt ten zuiden van de Vecht tussen Ommen en Mariënberg. Het natuurgebied is erg divers. Deze route volgt het oostelijk deel van de groene route langs stuifzand, mooie dennen en uitgestrekte jeneverbesstruwelen, een veenputtencomplex en droge en natte heide.

Toegankelijkheid

Het terrein is enigszins glooiend en gaat grotendeels over onverharde paden.

Startpunt

Startpunt: parkeerplaats Beerzerpoort GG5M+QQ Beerze (parkeren op overgang naar Beerzerhooiweg)

Highlights op deze route:

 • Beerzerpoort

  Bij de start sla het onverharde pad in en volg de rood/groene routepaaltjes

 • 1

  Topnatuur in Beerze

  Natura 2000

  De biodiversiteit (soortenrijkdom) in Europa gaat al jaren achteruit. Natura 2000 is een Europees netwerk van beschermde natuurgebieden. Doelstelling van Natura 2000 is het verlies aan soorten planten & dieren te stoppen en te herstellen. Zo willen we voorkomen dat de natuur steeds eenvormiger wordt

  Kamduin

  Natuurgebied Beerze is o.a. vanwege het oude eikenbos op de kamduin en levend hoogveen met natte heide aangewezen als Natura 2000 gebied. Bovendien is het een gebied met verschillende biotopen, waar veel verschillende soorten planten en dieren zich thuis voelen. Een terrein om zuinig op te zijn dus!

  Beheer Landschap Overijssel
 • 2

  Raaf

  Rauw gekras

  Het prachtige rauwe geluid - zwaarder dan dat van de kraai - de wigvormige staart en de trage vleugelslag van de grote zwarte vogel maken het duidelijk; hier leven raven. De raaf is ongeveer even groot als een buizerd en een alleseter met een voorkeur voor aas, insecten, en larven.

  Niet geliefd

  De raaf is een mythische vogel. Door zijn uiterlijk, intelligentie en de volksverhalen is de raaf ooit tot uitroeiing vervolgd in Nederland. Sinds de jaren '70 van de vorige eeuw is de raaf met een opmars bezig. Maar met zo’n 100 broedparen in Nederland, staat de soort nog altijd op de rode lijst.

 • Wandelkeuzepunt L21

 • 3

  Zandstormen?

  Stuifzand in Beerze

  Dat de mens het zichzelf niet altijd makkelijk maakt in de natuur, blijkt hier. Het is hier één grote zandbak en dat komt doordat de mens die in vroeger tijden alle bos wegkapte waardoor het zand op de bodem vrij kwam te liggen.

  De wind

  Onder invloed van de wind ging het zand vervolgens stuiven. Heel Beerze dreigde onder het zand te komen. Om dat te voorkomen, plantten de Beerzenaren bos aan in de hoop dat het zand weer vast kwam te liggen.

  Maar op een paar plekken bleef het zand stuiven. En dat leverde bijzondere soorten planten en dieren op die we nu koesteren., maar wederom door de invloed van de mens onder druk staan. Te veel stikstof en verdroging bedreigen dit bijzondere gebied.

  Meer stuiven

  Tegenwoordig is er nog zo'n 4 hectare echt stuivend en kaal zand aanwezig. dat is zand met daarop korstmossen, buntgras, zandspurrie, jeneverbesstruwelen en struikheide. Als je goed kijkt zie je aan de randen van het stuifzand een breekbaar laagje vegetatie.

  De overgang van het losse stuifzand via buntgrasvegetaties naar heide en jeneverbesstruwelen of vliegdennenbosjes zijn hier fraai ontwikkeld. Op het stuifzand staan nog enkele grillige vliegdennen die meer dan 140 jaar oud zijn!

  Vermesting en verdroging

  Door de hoge stikstofdepositie zien we dat het grijs kronkelsteeltje, ofwel het tankmos het erg goed doet. Tankmos is een agressieve nieuweling uit Amerika en bedekt het kale zand heel erg snel. Hierdoor verhindert het verstuiving en overwoekert inheemse bijzondere soorten.

  Het verhaal gaat dat dit mos voor het eerst in ons land verscheen in de sporen van de tanks die over de Veluwse zandgronden reden. Vandaar de bijnaam “tankmos”. Vanaf de eerste waarnemingen inde jaren '60 van de vorige eeuw bedekt deze soort de kale zandgronden in snel tempo. Bron: open de link.

  Natuurfotografie Ron Poot

  Voor de beplanting van het stuifzand gebruikte men vroeger Grove dennen die op deze arme grond konden groeien en ook hout leverden voor gebruik in de mijnen. Om verdroging te verminderen wordt het naaldbos nu geleidelijk omgevormd door aanplant van loofbos zoals eiken die minder water verdampen.

  Om de effecten van verdroging te verminderen wordt het naaldbos nu geleidelijk vervangen door aanplant van inheemse loofbomen, zoals de eik, die minder water verdampen. Meer weten, klik op de link.

  Beerze: Landschap Overijssel
 • Wandelkeuzepunt L22

 • 4

  Stronkmier

  Uniek

  Op de overgang van bos naar stuifzand woont een uniek diertje dat in Nederland alleen in de bossen rond Ommen voorkomt. Het is de stronkmier die op zonbeschenenplekken tegen oude stronken koepelvormige nesten bouwt. De soort is kwetsbaar.

  Zorgvuldig beheer

  Om de soort in stand te houden is het belangrijk zorgvuldig beheer toe te passen. Ze leven voornamelijk van de bladluizen die in de bomen voorkomen rond hun nest. De stronkmier stelt behoorlijk wat eisen aan zijn leefgebied. Van te veel of te weinig begroeiing houdt de stronkmier niet.

 • Wandelkeuzepunt L23

 • Wandelkeuzepunt L25

 • Wandelkeuzepunt H13

 • Wandelkeuzepunt L24

 • 5

  Adder

  Zigzag

  Een typische bewoner van de natte heide is de adder, Nederlands enige gifslang. De mooie zigzagtekening op de rug van de bruin tot grijsbruine adder is een typisch kenmerk van deze slang.

  Zuinig

  De adder gaat zo zuinig om met zijn energie dat hij aan nog geen 5 muizen per jaar genoeg heeft voor zijn voedselvoorziening. Het is trouwens geen toppredator want ook de adder zelf dient als voedsel voor bijvoorbeeld grote roofvogels.

  Lees meer over de adder
 • 6

  Veenpluis

  Wattenbolletjes

  In de zomer zie je hier prachtige witte wattenbolletjes boven het drassige land. Het is een veenpluis. Het veenpluis is gebonden aan de natte, ietwat zurige omstandigheden zoals je die hier vindt. Je loopt hier langs een hoogveengebied dat zeer gevoelig is voor verdroging.

  Behalve het verwijderen van bomen worden greppels en sloten zoveel mogelijk hersteld en liggen er rond het gebied kades die zorgen dat het regenwater in het gebied blijft.

 • 7

  Dodaars

  Hagelzakje

  Een kleine watervogel met een pluizig kontje, de dodaars duikt steeds onder water om telkens op een verrassende plek weer boven te komen. Je kunt er uren naar kijken. Hij jaagt op waterinsecten.

  'dot aars'

  Het is de kleinste fuut van Nederland en genoemd naar zijn achterwerk ‘dot aars’. In andere streken wordt hij ook wel hagelzakje genoemd, naar de functie die hij - eenmaal dood - kon hebben voor jagers

 • Rechtsaf de Beerzerhooidijk op

  U verlaat hier de groene route en gaat rechtsaf op de Beerzerhooidijk. U volgt de grijze verbindingsroute tot wandelnetpaaltje L36.

 • Wandelkeuzepunt L37

 • 8

  Veenmos

  Spons

  Eén van redenen waarom Beerze Natura2000 gebied is, is het herstelend hoogveen. En daarvoor is veenmos essentieel. Dit mos neemt water op als een spons. Vooral zuur en voedselarm regenwater. Zo groeit het veen (dat bestaat uit plantenresten) ook boven het waterpeil aan.

  Kleurig

  Veenmos heeft nog een bijzondere eigenschap: de kleur kan variëren van donkerrood tot helder geel en alle tinten groen. Dit is niet alleen afhankelijk van het soort veenmos, maar ook van de omstandigheden waarin het mos groeit. Veenmos, klik op de link.

  Geologie van Nederland
 • Linksaf paarse pijlen volgen

  U slaat nu linksaf en volgt de paarse pijlen. U loopt in de richting van het startpunt.

 • Wandelkeuzepunt L36

 • 9

  Boommarter

  Snelle jager

  Weer terug in het bos kun je met enorm veel mazzel één van de meest elegante zoogdieren van Nederland door de bomen zien stuiven. De prachtige koffiebruine boommarter met zijn lichtgele bef.

  Achtervolgen

  Het unieke aan de boommarter is dat die als enige zoogdier in staat is om een eekhoorn in de boomkruinen te achtervolgen en te vangen.

 • 10

  Het landschap steunen?

  Landschap Overijssel

  Je bent op deze route te gast op terrein van Landschap Overijssel. Landschap Overijssel beschermt, beheert en ontwikkelt natuur & landschap met kwaliteit voor mens, plant en dier zodat het er goed leven is.

  Help mee!

  Help mee bij de bescherming en ontwikkeling van het landschap in Overijssel en het onderhoud van wandel- en fietsroutes, zodat je kunt blijven genieten van dit mooie, afwisselende Sallandse landschap! Wordt donateur van Landschap Overijssel.

 • Top natuur Beerze

 • Wandelkeuzepunt L30

Colofon: Deze route is gemaakt door Landschap Overijssel
Deel deze pagina

Steun Landschap Overijssel

Overijssel is een schitterende en afwisselende provincie. Van de natuur kun je altijd genieten. Zelfs als je in de stad woont is natuur dichtbij. Dat is niet vanzelfsprekend, daar werken duizenden mensen hard aan, vaak met onze hulp. Samen maken we Overijssel mooier. Help je ons mee?