Op weg naar Ierte

Vechtdal / Reestdal

Wandelen
13 km

De wandeling naar de Ierte gaat door een oud en historisch landschap. De Ierte was in de 12e eeuw een belangrijke hove. De hoven zaten één dag lopen van elkaar. De hoven waren verbonden door zogenaamde koningswegen. Onderweg tref je paaltjes met QR-codes voor gesproken informatie.

Toegankelijkheid

Grotendeels verharde wegen, ca. 300 m grindpad en ca 100 m over een pad langs een Wetering. Veelal open landschap.

Startpunt

Kerkstraat 7, 7722 LR Hoonhorst, gratis parkeerplaatsen, voldoende aanwezig

Highlights op deze route:

 • Anjerpunt Hoonhorst

  Begin- en eindpunt van de route is in Anjerpunt Hoonhorst, één van de vijf Anjerpunten in het Vechtdal (zie ook www.anjerpunten.nl). Hier zijn o.a. toeristische informatie en streekproducten verkrijgbaar. Voor drankjes en etenswaren kunt u terecht in het café/restaurant.

  Als u het Anjerpunt uitloopt, ziet u aan de overkant van het plein een informatiebord en wandelknooppunt 31. Loop daar naar toe.

 • 1

  Anjerpunt Hoonhorst

  Anjerpunt Hoonhorst en Kappers

  Anjerpunt Hoonhorst is onderdeel van het Hoonhorster Kulturhus, met een noaberbieb (burgerbibliotheek) en een servicepunt van de openbare bibliotheek. Het is tevens een informatiepunt voor toeristen, met fiets- en wandelroutes, folders en streekproducten. Het Anjerpunt is gevestigd in "Kappers".

  "Kappers" is eigendom van de dorspcoöperatie "Hart van Hoonhorst". Deze coöperatie is eind 2021 opgericht om het pand Kappers te behouden voor het dorp. De vijfde generatie van de familie Kappers, de familie Huitink, had geen opvolging binnen de familie en heeft Kappers te koop aangeboden.

  Vervolgens heeft een aantal mensen zich verenigd en de dorpscoöperatie opgericht. Begin 2022 heeft de dorpscoöperatie Kappers overgenomen. Naast de horeca-, recreatieve en toeristische functie van Kappers is zo de belangrijke functie voor het verenigingsleven van het dorp behouden gebleven!

 • W 31, volg geel, Lage Weide

  Steek het plein over schuin naar rechts, naar W31 van het Wandelnetwerk. Volg de gele route over de Lage Weide en loop het dorp uit richting zuiden

 • 2

  Marswetering en de Melenhorst

  Grote en Kleine Bakenboer

  De boerderij links was vroeger havezate de Melenhorst. Het erve Melenhorst is met de veiling in 1842 verdeeld in tweeën. De boerderij werd Grote Bakenboer en de familie Melenhorst bouwde toen daarnaast Kleine Bakenboer. De Kleine Bakenboer is nog steeds in het bezit van een Melenhorst.

  Havezate Melenhorst werd voor het eerst genoemd in 1560 als eigendom van Jochem de Baecke. De familie De Baecke was “riddermatig”. Voorwaarden daarvoor waren: godsdienst, riddermatige afkomst, bezit van goederen én in het bezit van een havezate of van een zaalstede.

  Marswetering

  U staat hier bij de Marswetering. Van oorsprong is het een natuurlijk riviertje geweest. In de laatste eeuwen is de Marswetering herhaaldelijk verlegd, vooral om water af te voeren. Enkele jaren geleden is de Marswetering aangepast met ruimte voor wateropvang, nieuwe natuur en diverse vispassages.

 • Rechtdoor, verlaat route geel

  bij Marswetering rechtdoor, u verlaat de gele route

 • Rechtdoor

  bij Blauwedijk rechtdoor, u blijft op de Tibbensteeg

 • 3

  De Klakkelaar

  Huiskamercafé op Blauwedijk 3

  Vroeger was “de Klakkelaar” een huiskamercafé. Na kerktijd kon men hier aan de keukentafel een borrel drinken. Bij de voordeur hing een uithangbord met daarop een gedicht: hier aan de dijk, woon ik niet rijk, maar ik schenk u in voor klein gewin, lekkere bitter, lekkere klaar, bij Zachëus Oosterlaar

 • 4

  De Stoom

  Oaln Stoompie

  “De Stoom” is een naam en een begrip in Hoonhorst, een bijnaam van de gebroeders Gerrit en Gradus van de Vechte. De vader werd ”Oaln Stoompie” genoemd. Naar de verhalen was de bijnaam afkomstig van de vader. Hij stond erom bekend dat hij geen rust had, ofwel stoom in de broek had.

  Anderen beweerden dat de naam kwam van de pijp die vader Van de Vechte rookte. Hoe drukker hij was, hoe meer hij rookte, alsof hij onder stoom lag. Weer anderen zeggen dat de naam afkomstig was van de machines van de familie, dat het daarmee weleens stoomde.

 • Rechtsaf, volg oranje route

  Kruising Tibbensteeg/Slennebroekerweg: rechtsaf, volg oranje route.

 • 5

  Slennebroekerweg 14

  Wereldoorlog II

  Het rechterpad is een oprit naar een woonboerderij. In deze boerderij werd in 1944 de verzetsman Jan Houtman dood geschoten door Herbertus Bikker, de beul van Ommen, toen hij op de vlucht sloeg nadat hij was aangehouden.

  De in de boerderij aanwezige onderduikers bleven ongedeerd. In dit gebied is op 11 en 12 april tijdens de bevrijding flink gevochten. Verschillende boerderijen zijn hier totaal verwoest, waaronder verderop de boerderij aan de linkerkant, Slennebroekerweg 17.

 • Bij W60 rechtdoor

  rechtdoor bij W60, blijf op de Slennebroekerweg

 • Wandelkeuzepunt W60

 • Bij W61 rechtdoor

  bij W61 rechtdoor

 • Wandelkeuzepunt W61

 • Linksaf Molenhoekweg in

  einde Slennebroekerweg: sla linksaf Molenhoekweg in

 • 6

  Molenhoekweg/oude Twentse weg

  Molenhoekweg

  Vroeger liep hier de Twentseweg. Dit was een belangrijke handelsweg tussen Kampen via Zwolle naar het Duitse Osnabrück. Net als de Hessenweg liep deze weg door het buitengebied en deed geen enkele kern aan. Deze weg werd al genoemd in 1276.

 • Op Hagenweg rechtsaf

  Einde Molenhoekweg: rechtsaf de Hagenweg op tot aan de parallelweg langs de N35.

 • Linksaf parallelweg N35

  Kruising Hagenweg: parallelweg: linksaf de parallelweg op langs de N35 tot aan het Overijssels kanaal.

 • Rechtsaf onder viaduct door

  Aangekomen bij het Overijssels kanaal: rechtsaf, onder viaduct door.

  Je staat voor het Overijssels kanaal. Dit kanaal is gegraven in 1850 op de plaats waar vroeger de Steenwetering liep. Daar waar de Steenwetering de Hagenweg kruiste lag een vlonder. Na de aanleg van het Overijssels kanaal kwam daar een ophaalbrug, de Bolderbrug, voor in de plaats.

 • Rechtsaf parallelweg op

  Na viaduct meteen rechtsaf, parallelweg op langs de N35. Je loopt langs Fakkert Diervoeders

 • 7

  Fakkert Diervoeders

  Woning met café

  Vanaf 1850 tot 1933 stond hier een brugwachterswoning. Met de aanleg van de nieuwe Ganzepanbrug is dit pand afgebroken. Vervolgens is een nieuwe woning met café gebouwd met daarnaast een veevoederhandel. De veldnaam voor dit gebied is Borghoek.

  Eind 2000 koopt de firma Fakkert het gebouwencomplex. Fakkert was oorspronkelijk gevestigd in het centrum van Hoonhorst, maar milieuwetgeving maakte dat men daar in de problemen kwam.

  Op deze nieuwe plek kreeg Fakkert de ruimte om het bedrijf voort te zetten en uit te breiden. Het café was na een brand al een aantal jaren niet meer in gebruik en werd ingericht als winkelpand, de woning werd kantoor.

 • Linksaf Hagenweg

  Kruising parallelweg/Hagenweg: je slaat linksaf de Hagenweg in, en loopt ca. 1,5 km over deze weg.

 • 8

  Hagenweg 22

  Kleine Ierte

  Deze plek was mogelijk al voor het jaar 1000 bebouwd. Tussen de Ierte en de Hagenweg bestond het gebied uit twee bouwkampen. Het ene behoorde bij de Grote Ierte en hier achter de Hagenweg 22 zal de Kleine Ierte gebouwd zijn geweest.

  Dit was het eerste bevolkte deel van de Marke Lente door de aanwezigheid van beide hoven. Het hele gebied hoorde bij de Grote Ierte, meer informatie hierover bij het volgende punt.

  Mogelijk is hier een bosperceel geweest, waar zogenaamde Holtings, rechtsgedingen, plaatsvonden. Deze Holtings refereren aan bijeenkomsten van de afgevaardigden van de Marke Lenthe in het bos of onder een grote boom, zoals deze in de Middeleeuwen plaatsvonden.

 • Rechtsaf gele route eigen weg

  Na Hagenweg 22 rechtsaf, gele route volgen, "eigen weg" in.

 • Gele route volgen rechtsaf

  Rechtsaf, gele route volgen, het Iertepad in. Je bent nu op de Ierte.

 • 9

  Grote Ierte

  het Hof te Ierte

  Vóór deze boerderij stond het Hof te Ierte, al genoemd in 947. “De hof Ierte” was een koninklijk hof, dat in leen was gegeven aan het Stift in Essen, een klooster voor adellijke dames. Via zogenaamde koningswegen was het hof verbonden met het hof Archum in Ommen, dat onder hetzelfde Stift viel.

  Aan de koningsweg tussen Ierte en Archum is in 1770 een katholieke kerk gebouwd, het begin van het kerkdorp Hoonhorst. De hof van Ierte wordt verkocht in 1793 en wordt dan een gewone pachtboerderij.

  Vóór die tijd was het hof Ierte een boerderij van waaruit andere boerderijen werden beheerd. Tot de hof Ierte behoorden achttien goederen in het kerspel Dalfsen – het merendeel lag in de buurschappen Emmen (vier) en Lenthe (tien).

  Een hof was meestal voorzien van een woning met daartegen aangebouwd personeelsvertrekken, aansluitend veestalling en opslagruimte (spieker), een gracht en een houten schutting. Een hof vormde het bestuurlijke en administratieve centrum voor een aantal onderhorige hoeven.

  Het hof werd bestuurd door de meier, namens de landheer. Hij inde belasting - pachtgoederen en huurpenningen, in natura - en sprak recht. Deze bestuursvorm is in de Middeleeuwen ontstaan en werd het hofstelsel genoemd. De inval van de Fransen in 1795 leidde het einde van de horigheid in.

 • Kruising met Marswetering

  Hier kruis je opnieuw de Marswetering, dezelfde wetering als in het begin van de route.

 • Volg gele route tot W58

  Aan het eind van de weg rechtsaf, de Ganzepanweg op, blijf gele route volgen, steek daarbij de N35 over en loop rechtdoor over de Koelmansstraat tot aan W58. Let op: links van de weg blijven lopen.

 • 10

  Ganzenpanweg/Koelmansstraat

  Het Bruine Paard

  Op deze plaats, waar nu de Parallelweg ligt, kocht Johannes Nijhout eind 19e eeuw een perceel grond waarop hij een woning en een smederij met een doorrij-schuur heeft gebouwd. Eén kamer was ingericht als tapperij en werd het “Bruine paard” genoemd. Verschillende bedrijfsactiviteiten volgden.

  Autoverhuur, taxibedrijf en later een uitbreiding naar een installatiebedrijf met verkoop van witgoed. Nadat in 1972 de bedrijfsactiviteiten stopten zijn in 1977 alle gebouwen afgebroken om plaats te maken voor de aanleg van een parallelweg.

  Zo kwam na ca 130 jaar een eind aan “smid Nieholt in Lenthe”. Een paar huizen verderop aan de Koelmansstraat ziet u de latere woning van de familie met de naam “Het bruine paard”.

 • Wandelkeuzepunt W58

 • 11

  Kruising koningswegen

  Schuilhut

  In 2020 is deze schuilhut aan de Koelmansstraat/hoek Molenhoekweg gerealiseerd ter ere van het 250 jarig bestaan van Hoonhorst en als onderdeel van het project DNA van Hoonhorst. Deze kruising was vroeger de kruising van een aantal oude koningswegen. In de schuilhut lees je daarover de informatie.

 • Rechtdoor Koelmansstraat

  Bij W58 rechtdoor op Koelmansstraat, je verlaat de gele route.

 • 12

  Koelmansstraat 69

  Gezusters Kris

  Tot 1975 woonden op Koelmansstraat 69 de excentrieke zussen Trees, Mina en Dina Kris. Kris is hun bijnaam, genoemd naar vader Christiaan Laurens, van beroep scharenslijper. De zussen zijn geboren in een woonwagen aan de Marsweg.

  Toen eind jaren twintig hun ouders overleden, zijn zij op dit adres bij de bejaarde landbouwer Holterman ingetrokken als huishoudsters. Hij liet hen zijn katerstede ofwel kleine boerderij na. Zij zijn daar hun verdere leven blijven wonen.

  Trees en Mina trokken de omgeving in om allerlei spullen te verzamelen. Mina ging met haar fiets met een soort melkkarretje en kwam pas ‘s avonds laat terug. Dina bleef thuis, regelde alles op het boerderijtje en werd daardoor een beetje wereldvreemd.

  Ze hebben van alles wat ze meebrachten een heleboel hokken, afrasteringen, een hooibergje en schuurtjes gebouwd, om de spullen en alle bij elkaar verzamelde rommel in op te bergen én om erin te zitten. Ze hielden er ook schapen, geiten en een bok, waarmee zij in hun onderhoud voorzagen.

  De zussen hadden vaak kostgangers, die hielpen met de verkoop en verzorging van de geiten en ook zorgden voor bescherming van de zussen. Vooral kostganger Kroes zorgde voor de vrolijke noot met zijn harmonica muziek.

  Daar ze heel vriendelijk waren, werd hen niet veel geweigerd. En alles ging gepaard met de wens: “Dat de Lieve Heer voor de goede gever maar en mooi plaatsje in de hemel mag hebben”. Na hun overlijden hebben ze het boerderijtje nagelaten aan de kerk, die het te koop heeft gezet.

 • Rechtsaf Marsweg

  Bij de Marsweg: rechtsaf de Marsweg in.

 • 13

  Marsweg 4

  Havezate de Kuile

  Lang geleden bevond zich hier havezate De (ter) Kuile. In 1427 vinden we de eerste vermeldingen van het goed Ter Culen onder Lente. In 1600 was Casper Berentsen, burgemeester van Zwolle, eigenaar van het goed.

  De havezate bestond uit het huis “erve ter Kuile”, hoven, boomgaarden en landerijen, het “erve de Horst” en de katerstede “de Mars”. De eigenaren hadden het recht turf te steken. Na diverse verervingen werd de havezate in 1734 verkocht.

  In de jaren daarna ging de havezate langzaam achteruit. In 1800 is het afgebroken. De grachten werden gedempt en de grond werd bij het bouwland getrokken. Na een verkaveling werden alle sporen van de eens zo mooie havezate ter Kuile helemaal gewist.

 • Linksaf langs Marswetering

  Bij de Marswetering ga je linksaf het pad in langs de Marswetering.

 • Linksaf oranje gele route

  Bij de Tibbensteeg, linksaf en volg de oranje-gele route terug naar het eindpunt.

 • Je nadert het eindpunt

  Van Tibbensteeg de Lage Weide in terug naar het beginpunt van de route tevens eindpunt.

 • Anjerpunt Hoonhorst eindpunt

Colofon: Werkgroep Hoonhorst 250 en Anjerpunt Hoonhorst
Deel deze pagina

Steun Landschap Overijssel

Overijssel is een schitterende en afwisselende provincie. Van de natuur kun je altijd genieten. Zelfs als je in de stad woont is natuur dichtbij. Dat is niet vanzelfsprekend, daar werken duizenden mensen hard aan, vaak met onze hulp. Samen maken we Overijssel mooier. Help je ons mee?