Dit zijn wij

icarusblauwtjes, foto Mark Zekhuis

Wij vormen samen een daadkrachtige organisatie die zich met deskundige medewerkers (betaald en onbetaald) met hart en ziel inzet voor het gehele landschap in onze prachtige provincie. Vastberaden, verantwoordelijk, verbindend, ontwikkelingsgericht en nabij.

Onze organisatie bestaat uit een managementteam, medewerkers, vrijwilligers en een raad van toezicht.

Ons Managementteam

De algemene leiding van stichting Landschap Overijssel is handen van de directeur, Michael Sijbom. Hij is verantwoordelijk voor:

 • het realiseren van de doelstellingen van Landschap Overijssel;
 • de uitvoering van de vastgestelde strategie en het beleid;
 • het personeelsbeleid;
 • het functioneren van de organisatie;
 • het beheren van het vermogen van Landschap Overijssel;
 • en het onderhouden van de bestuurlijke relaties met provincie, gemeenten en andere samenwerkingspartners.

Michael werkt samen met Eibert Jongsma, manager Landschap en Hans Pohlmann, manager Natuur. Samen vormen zij het managementteam van de organisatie.

Onze Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht houdt toezicht op het functioneren van de directeur van Landschap Overijssel en bewaakt de realisatie van de doelstellingen. Tevens stelt de Raad van Toezicht de begroting en de jaarverslagen van de stichting vast.

 • dhr. dr. A.H. (Anne) Flierman, voorzitter
 • dhr. J.E.F. (Jos) Harmelink
 • mevr. K. (Karin) Leferink
 • dhr. J.G. (Han) Leemhuis
 • dhr. H.M. (Martijn) Korte
 • dhr. J. (Jannes) Janssen

Onze medewerkers

We werken met ongeveer 55 mensen samen vol passie aan het Overijsselse landschap.

Onze vrijwilligers

Ons werk kunnen we niet doen zonder de grote inzet van duizenden kundige en enthousiaste vrijwilligers. Hun werk is letterlijk onbetaalbaar en betekent veel voor het landschap in Overijssel.

Ontmoet onze medewerkers

Steun Landschap Overijssel

Overijssel is een schitterende en afwisselende provincie. Van de natuur kun je altijd genieten. Zelfs als je in de stad woont is natuur dichtbij. Dat is niet vanzelfsprekend, daar werken duizenden mensen hard aan, vaak met onze hulp. Samen maken we Overijssel mooier. Help je ons mee?