Prachtige werk

Mede dankzij de provincie Overijssel kunnen we:

  • Natuur- en landschapsbeleving creëren door middel van het toegankelijk maken en houden van onze natuurgebieden door het aanleggen van wandelpaden en panelen en we kunnen onze bezoekerscentra onderhouden
  • Cultuurhistorie in natuurgebieden onderhouden, denk hierbij aan het onderhouden van cultuurhistorische elementen die op onze terreinen liggen, zoals oude familiegraven en landgoedtuinen
  • Vrijwilligerswerk faciliteren door het coördineren en faciliteren van vrijwilligersgroepen en werkdagen in het landschap
  • Cursussen aanbieden om kennis over ons landschap over te dragen aan particulieren, vrijwilligers en professionals
  • Weidevogels beschermen door het coördineren van de weidevogelvrijwilligers en het organiseren van het weidevogelplatform
  • Natuurgebieden beheren in onze terreinen
  • Landschapsbeheer uitvoeren

Lex Dirkse

Steun Landschap Overijssel

Overijssel is een schitterende en afwisselende provincie. Van de natuur kun je altijd genieten. Zelfs als je in de stad woont is natuur dichtbij. Dat is niet vanzelfsprekend, daar werken duizenden mensen hard aan, vaak met onze hulp. Samen maken we Overijssel mooier. Help je ons mee?