Op je eigen plek, erf of tuin

Foto: Wim Weijerink

In welke van de zeven landschappen je ook woont, samen werken we aan het behoud, het beheer en de ontwikkeling van ons streekeigen landschap. Wil jij je inzetten voor biodiversiteit of cultuurhistorie op je eigen erf of in je tuin? Wij kunnen je er op verschillende manieren mee helpen. Hieronder vind je inspirerende voorbeelden, interessante projecten, advies en leuke tips.

Inspirerende voorbeelden

Kleurige natuurakkers vol leven, een insectenhotel, appelsap uit eigen boomgaard. Zomaar een greep uit de inspirerende voorbeelden die mensen op hun eigen erf of in hun eigen tuin hebben gerealiseerd.

Bekijk de voorbeelden
Marcel Veenstra

Thuis

Welkom op deze Landschap Overijssel Thuis! Op dit deel van de website vind je allerlei tips, informatie en andere dingen die jij zelf thuis kan doen. Zak lekker achterover in je stoel en ga op verkenning.

lees meer

Een streekeigen en natuurlijk erf

Een streekeigen en natuurlijk erf is een erf of tuin met verschillende natuurlijke elementen zoals een poel, takkenril of bloemenweide passend in de streek. Dit zijn waardevolle elementen voor dieren zoals egels, kikkers, vlinders en muizen, die er hun voedsel vinden of nestgelegenheid. Landschap Overijssel geeft advies over hoe je jouw plek natuurlijker en streekeigen kunt inrichten om dieren op en rondom jouw erf te helpen en daarmee de biodiversiteit te vergroten.

Lees meer

Zaai je eigen natuurakker of bloemenweide

De bloemrijkdom in het buitengebied neemt al jarenlang sterk af en daarmee leefgebied voor insecten, boerenlandvogels en andere dieren. Steeds meer particulieren zaaien (een deel van) hun grond in met een bloemenmengsels. Wij ondersteunen het aanleggen van bloemrijke plekken door collectieve inkoop van zaaigoed en door het verspreiden van kennis over aanleg, ontwikkeling en beheer. Bestel een van onderstaande zaaimengsels en ga aan de slag!

lees meer
Fietser op de Luttenberg, Ruud Ploeg

Landschapscoördinator in jouw regio

In Overijssel zijn verschillende landschapscoördinatoren actief, verdeeld over drie regio's: Kop van Overijssel, Salland en Oost Overijssel. Zij helpen gemeenten en inwoners verder door initiatieven aan elkaar te koppelen, het groene netwerk in de regio in te zetten en advisering over de (op)start van projecten. Heb jij een groen initiatief ter versterking van het streekeigen landschap? Neem dan contact op met de landschapscoödinator in jouw regio.

Lees meer
Wilgen knotten, Willem Heijdeman

Maak een plan voor langjarig beheer in jouw regio

De provincie stelt geld (in de vorm van een subsidie) beschikbaar om professionele ondersteuning in te huren die kan helpen bij het schrijven van een bidbook (een plan voor langjarige landschapsbeheer in jouw regio). Verenigingen, stichtingen of bijvoorbeeld coöperaties kunnen hiervoor een aanvraag indienen. In het bidbook wordt een beeld geschetst van het streekeigen landschapsbeheer dat de aanvragers voor ogen staat. Denk daarbij aan de te beheren landschapselementen, de organisatie van de uitvoering, de af te sluiten beheercontracten, de hiermee samenhangende kosten volgens de catalogus groenblauwe diensten, de financieringsbronnen en de inzet van vrijwilligers. Een bidbook is van, voor en door het gebied.

Lees meer over het maken van een bidbook
Foto: Menno Reemer, EIS

Planten en dieren in je tuin

Wil je weten hoe je jouw tuin en/of erf een thuis kunt laten zijn voor verschillenden plant- en diersoorten? Op deze pagina vind je per soort een bondige en korte uitleg over welke maatregelen je kunt treffen.

Bekijk hier de adviezen voor verschillende plant- en diersoorten
Foto: Henrica de Joode

Vind en bied handjes, kennis en inspiratie op Groenbezig

Wil je weten welke groene initiatieven er zijn in jouw omgeving? Weten of je verzekerd bent of hoe je veilig in het groen aan de slag kunt? Groenbezig is de plek waar je alles wat met groen vrijwilligerswerk in Overijssel te maken heeft kunt vinden. Van informatie en tips voor jouw (buurt)initiatief tot een overzicht van alle groene (vrijwilligers)organisaties in Overijssel. Van inspirerende verhalen van vrijwilligers tot informatie over nieuwe cursussen. Van interessante vacatures tot leuke ad hoc klussen.

Neem een kijkje op Groenbezig

Projecten

Regelmatig hebben we projecten waar je als particulier aan deel kunt nemen. Zo kun je bijvoorbeeld je eigen natuurakker inzaaien en zo een voedsel- en schuilplek voor insecten, vogels en kleine zoogdieren.

Bekijk de projecten

Cursussen

Hoe doe je dat? Een bloemenweide inzaaien, maaien met de zeis of leren verhalen ophalen van het landschap. Wil jij een lekkere appeltaart met appels van eigen boom en tegelijkertijd een bijdrage leveren aan biodiversiteit? Volg één van onze interessante cursussen waarmee je jouw kennis laat groeien!

Bekijk het aanbod

Veelgestelde vragen

Heb je vragen over dat wat je kunt doen op je eigen plek? We hebben een aantal veelgestelde vragen alvast voor je beantwoord.

Bekijk de veelgestelde vragen

Steun Landschap Overijssel

Overijssel is een schitterende en afwisselende provincie. Van de natuur kun je altijd genieten. Zelfs als je in de stad woont is natuur dichtbij. Dat is niet vanzelfsprekend, daar werken duizenden mensen hard aan, vaak met onze hulp. Samen maken we Overijssel mooier. Help je ons mee?