Streekeigen landschapsbeheer

Knotwilg IJsseldelta. Foto: Gonny Sleurink

Het landschap is van ons allemaal. Veel Overijsselaars zijn trots op hun streek en het karakteristieke landschap in hun omgeving. Het is belangrijk dat we het landschap op de juiste manier beheren, zodat mensen, planten en dieren er goed kunnen leven. Als je je verantwoordelijk voelt voor je leefomgeving, dan wil je er goed voor zorgen. Dat stimuleren we met het project Streekeigen Landschapsbeheer.

Elk landschap heeft kenmerkende elementen: een houtsingel (een rij bomen en struiken), een waterpoel of randen met bloemen en kruiden langs agrarische gebieden. Maar ook wandelpaden, zodat bezoekers een gebied op een veilige manier kunnen ontdekken. De waarde van landschapselementen gaat achteruit: houtwallen bloemen en struiken verdwijnen, waardoor de biodiversiteit wordt bedreigd.

Met een team van projectleiders en veldadviseurs zijn we in veel gemeenten actief om groene initiatieven verder te brengen. Zo helpen we jou om het streekeigen landschap in Overijssel te versterken. We beschikken over een groot netwerk en koppelen graag ideeën van inwoners aan (subsidie)regelingen en projecten.

Steun voor groene initiatieven

De provincie Overijssel biedt vier vormen van subsidie aan om buurtbewoners of verenigingen te helpen om het landschap te beheren of te herstellen. Je kunt, als groep, een plan indienen om bijvoorbeeld gezamenlijk bloemen in te zaaien, bomen aan te planten, een wandelroute aan te leggen of een heg te plaatsen. Het gaat hierbij om privéterreinen, dus niet om gemeentegrond of natuurgebieden. Bij het aanvragen van één van deze subsidies kunnen we je helpen.

Welke mogelijkheden zijn er? Provincie Overijssel biedt subsidies aan voor het beheer van het landschap in jouw eigen omgeving. Groepen inwoners en ondernemers kunnen op basis van een beheerplan een subsidie aanvragen. Bekijk hieronder de vier verschillende mogelijkheden, ze bouwen op in mate van ondersteuning: van klein naar groot. Lees daaronder welke medewerker van Landschap Overijssel je om advies kunt vragen.

Landschapsbeheer I

Dit is een eenmalige subsidie voor vrijwilligers die in hun buurt of omgeving een actie willen houden om streekeigen landschapsbeheer te stimuleren.

Meer info over de subsidieregeling

Landschapsbeheer I

Wat
Dat kunnen kleinschalige acties zijn die gaan om landschapsherstel of landschapsbeheer. Je kunt denken aan het snoeien of aanplanten van bomen en struiken, het zaaien van bloemenranden, het schoonmaken van een kikkerpoel of het plaatsen van heggen. Deze subsidie wordt uitgegeven in de vorm van een landschapscheque tot 5000 euro. Het is van belang dat groepen met dit initiatief mensen samenbrengen, enthousiasmeren, inspireren en kennis bijbrengen.

Voor wie
Deze startsubsidie is voor groepen vrijwilligers, zoals buurtbewoners en werkgroepen, die net beginnen en zich voor dit initiatief samenvoegen.

Hoe
Jullie kunnen als groep een aanvraag indienen voor de financiering van een actiedag of project om in aanmerking te komen voor een landschapscheque tot 5000 euro. Het subsidiebedrag is vrij besteedbaar voor aanleg, herstel en beheer van landschapselementen. Voor het aanvragen van de subsidie is een eenvoudige beschrijving van de activiteit en een kostenopgave voldoende.

Landschapsbeheer II

Werkgroepen die al langere tijd samenwerken en graag willen groeien in kennis van het landschap, beheer of de organisatie ervan kunnen deze subsidie aanvragen.

Lees meer over deze subsidieregeling

Landschapsbeheer II

Wat
Werkgroepen kunnen met deze regeling ondersteuning krijgen voor 0 tot 5 jaar. Het gaat om een subsidie van 75%, dat betekent dat 25% van de kosten door de aanvragers zelf wordt gefinancierd.

Voor wie
Bestaande werkgroepen die al bekend zijn met elkaar en hun (middelgrote) werkgebied.

Hoe
Heb je plannen voor aanleg, herstel en beheer van landschapselementen? Dan kun je de werkzaamheden beschrijven in een projectplan. Er is een ondersteuning van 5.000 euro tot 25.000 euro beschikbaar voor de uitvoering van jullie projectplan (inclusief uitvoering en beheer). Minimaal de helft van de subsidie moet besteed worden aan de uitvoering van beheer. Het overige bedrag mag ook voor herstel of aanleg in het landschap gebruikt worden. Voor het aanvragen van de subsidie is naast een beschrijving en kostenopgave ook een onderbouwing over het landschapsbeheer nodig.

Landschapsbeheer III

Deze subsidie ondersteunt projectplannen (voorbereiding en uitvoering van landschapsbeheer) voor een periode van 5 tot 15 jaar.

Lees meer over deze subsidie

Landschapsbeheer III

Wat
Geoefende groepen die een (groot) werkgebied herstellen en beheren in een tijdsbestek van 5 tot 15 jaar. Op basis van een landschapsbiografie. Binnen deze regeling kan tot 100.000 euro aan financiële ondersteuning aangevraagd worden (inclusief de uitvoering en het beheer van de plannen).

Voor wie
Deze regeling is voor organisaties en werkgroepen die hun kennis en werkgebied willen uitbreiden.

Hoe
Om voor deze subsidie in aanmerking te komen wordt een ‘bidbook light’ (projectvoorstel) geschreven. Projectleiders en adviseurs van Landschap Overijssel kunnen je hierbij ondersteunen. Er is financiële ondersteuning beschikbaar van 25.000 euro tot 100.000 euro, inclusief uitvoering en beheer. Hiervan is 50% gesubsidieerd, dat betekent dat de overige 50% door de aanvragers zelf wordt gefinancierd. Minimaal de helft van de subsidie moet besteed worden aan de uitvoering van beheer. Het overige bedrag mag ook voor herstel of aanleg van het landschap gebruikt worden. Voor het aanvragen van de subsidie is naast een beschrijving en kostenopgave een onderbouwing over het landschapsbeheer nodig.

Landschapsbeheer IIII (langjarig beheer op basis van een bidbook)

Door als groep een bidbook (projectvoorstel) op te stellen zetten jullie op papier hoe het langjarig beheer van een landschap of landschapselement eruit gaat zien.

Meer over deze regeling

Landschapsbeheer IIII

Wat
Voor zowel het opstellen van het bidbook als het uitvoeren en de proceskosten is financiële ondersteuning beschikbaar. Het gaat bij deze regeling om semiprofessioneel langjarig beheer van 21 tot 28 jaar van landschapselementen.

Voor wie
Om in aanmerking te komen voor deze subsidie moet de aanvraag komen vanuit een stichting, vereniging of coöperatie.

Hoe
Een medewerker van Landschap Overijssel of de Provincie vertelt jullie over de bestaande regelingen en ondersteunt jullie bij het proces om tot een aanvraag te komen. Deze subsidie vanuit de Provincie bestaat uit drie onderdelen: het opstellen van een bidbook, het uitvoeren van het bidbook en een regeling voor de proceskosten.

In het bidbook wordt een beeld geschetst van het streekeigen landschapsbeheer dat de aanvragers voor ogen hebben. Denk daarbij aan de te beheren landschapselementen, de organisatie van de uitvoering, de af te sluiten beheercontracten, de hiermee samenhangende kosten volgens de Dienstenbundel, de financieringsbronnen en de inzet van vrijwilligers.

Een groen initiatief? Wij horen het graag!

Met een team van projectleiders en veldadviseurs zijn we in veel gemeenten actief om groene initiatieven verder te brengen. Om zo het streekeigen landschap in Overijssel te versterken. Als team beschikken we over een groot netwerk, waarmee we graag koppelingen leggen tussen ideeën van inwoners en (subsidie)regelingen en projecten. Heb jij een groen initiatief om jouw streekeigen landschap te versterken? Neem dan contact met ons op! Onderstaand lees je per regio bij wie je terecht kunt met vragen over verschillende thema's.

Landschapscoördinatoren per regio

Overal in de provincie zijn enthousiaste mensen die graag wat willen doen voor hun groene omgeving. Maar hoe houd je die mensen zo betrokken, ook op de lange termijn? Landschapscoördinatoren helpen daarbij, met raad en daad. Klik op de naam om contactgegevens te zien.

Indeling veldadviseurs, als aanspreekpunt voor initiatieven in het veld:

Indeling projectleiders, als aanspreekpunt voor het proces en vragen op beleidsniveau:

Benieuwd naar de ervaringen en verhalen over Streekeigen Landschap?

Lees het online magazine van Natuur voor Elkaar

Samen optrekken voor behoud van het landschap in Willemsoord

Bescherming van de steenuil in Hof van Twente

Herstel klein Twents erfgoed

Klein erfgoed vertelt op geheel eigen wijze over de geschiedenis van een plek. Landschap Overijssel en de Monumentenwacht werken samen om dit erfgoed te herstellen en onder de aandacht te brengen.

Steun Landschap Overijssel

Overijssel is een schitterende en afwisselende provincie. Van de natuur kun je altijd genieten. Zelfs als je in de stad woont is natuur dichtbij. Dat is niet vanzelfsprekend, daar werken duizenden mensen hard aan, vaak met onze hulp. Samen maken we Overijssel mooier. Help je ons mee?