Uw gift aan de volgende generatie

Korenbloemen in het Reestdal, Nico Kloek

De natuur en de verhalen van het landschap verwonderen mensen al duizenden jaren. Overijssel is een provincie waar we gelukkig prachtige natuur hebben en een rijk streekeigen landschap met kenmerkende bebouwing. En daar zijn we blij mee, maar het staat onder druk. De stichting Landschap Overijssel zet zich al sinds 1932 in voor de bescherming van natuur, landschap en cultuurhistorische waarden en gebouwen in Overijssel. Zodat het er goed leven is voor mens, plant en dier. Om dat zo te houden is naast inzet ook geld nodig.

U kunt bijdragen

Met een nalatenschap aan het Overijsselse landschap helpt u het landschap te beschermen zodat het er goed leven is en blijft voor mens, plant en dier, met oog voor het streekeigene. Voor nu en in de toekomst.

Lees meer over de verschillende mogelijkheden

Een eeuwenoude nalatenschap

In de voorlaatste ijstijd, ruim 150.000 jaar geleden, kwamen metersdikke gletsjers vanuit Scandinavië onze kant op en duwden de bodem op tot hoge stuwwallen, waaronder de Lemelerberg. De Dikke Steen op de Lemelerberg stamt uit die tijd. De eigenaar heeft de steen, en de grond waar deze op lag, nooit aan ons willen verkopen. Na zijn overlijden werd duidelijk waarom: de eigenaar schonk de grond - met daarop de bijzondere Dikke Steen - aan Landschap Overijssel vanuit zijn nalatenschap.

In gesprek

Heeft u vragen over de informatie op deze pagina? Of wilt u ons eerst beter leren kennen? Wij nodigen u van harte uit voor een vrijblijvend gesprek. Dat kan telefonisch of bij u thuis, maar bijvoorbeeld ook tijdens een wandeling in één van onze natuurgebieden of bij een natuurontwikkelings- of erfgoedproject. Vriendelijke groet, Ronald Krabbenbos, telefoon: 06-2345 9536

Neem contact op met Ronald Krabbenbos

Zorgvuldigheid staat voorop

Landschap Overijssel heeft een CBF Erkenning. Dit betekent dat wij voldoen aan de strenge kwaliteitseisen van Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF), de toezichthouder voor goede doelen. Ook zijn wij een algemeen nut beogende instelling (ANBI). Wij hoeven daardoor geen erfbelasting te betalen over wat u ons nalaat.

Wij gaan zorgvuldig en respectvol om met uw nalatenschap en de besteding daarvan. Wij leven de code nalatenschappen na.

Steun Landschap Overijssel

Overijssel is een schitterende en afwisselende provincie. Van de natuur kun je altijd genieten. Zelfs als je in de stad woont is natuur dichtbij. Dat is niet vanzelfsprekend, daar werken duizenden mensen hard aan, vaak met onze hulp. Samen maken we Overijssel mooier. Help je ons mee?