Bosanemoon, Gonny Sleurink
Bosanemoon, Gonny Sleurink

Route van de week

'Kuieren rond Ywehorst (deel 2)' - prachtige cultuurhistorische wandeling (18km) door drie verschillende (natuur)gebieden in Overijssel en Drenthe; (veen)gebied 'Leijer Hooilanden', stuifduinen en het gebied langs de Reest. Deel 2 van de route (5km) gaat o.a. langs de monumentale kerk van IJhorst. Download de route via onze app 'wandelen in Overijssel'.

Natuurherstel Natura 2000

In Overijssel zijn 24 natuurgebieden die zo bijzonder zijn, dat ze vanuit Europa de Natura 2000-status hebben gekregen. En dat is mooi, want met deze status zijn ze extra beschermd voor de toekomst. Helaas staan deze natuurgebieden, net als veel andere natuur in Nederland, zwaar onder druk. Ze verdrogen, ze raken verzuurd en ze liggen steeds meer geïsoleerd van andere natuur. Hierdoor zijn de gebieden kwetsbaar en dreigen veel plant- en diersoorten te verdwijnen.

Lees hier meer over het grootschalige natuurherstel
streekeigen landschap

Aan de slag met streekeigen landschap

Of je nu van de zandgronden in Salland komt, van het veen nabij Staphorst of van de Twentse stuwwal: de grond waar je bent geboren, het landschap waar je huis jarenlang heeft gestaan of daar waar bijzondere herinneringen liggen, bepaalt waar je je thuis voelt. In Overijssel kennen we zeven landschappen die zich door invloed van de mens hebben ontwikkeld. Benieuwd naar jouw streekeigen landschap?

Bekijk het hier

Dankzij jouw steun...

...kunnen we het landschap in Overijssel blijven beschermen, beheren en ontwikkelen.

Foto: Gonny Sleurink

Groene energie en het landschap

De ontwikkelingen op het gebied van duurzame energie gaan snel. Er komen steeds meer initiatieven in de gehele samenleving voor de ontwikkeling van mogelijkheden om wind- en zonne-energie te gebruiken. Om wind- en zonne-energie te gebruiken, is enorme impact op het landschap onvermijdelijk. Daarnaast is natuurlijk met het verminderen van het gebruik van met name fossiele brandstoffen grote winst te behalen. We staan aan de vooravond van een ongekende transitie in het landschap, terwijl het landschap reeds onder druk staat.

Lees meer
Foto: Marco Gerritsen

Onze dossiers

Hoe kijken wij naar de inpassing van duurzame energie in het landschap? Wat betekent de komst van de wolf? Waarom vellen wij bomen? Op onze dossierpagina lees je alles over actuele ontwikkelingen en onderwerpen die van invloed zijn op ons landschap. Ook nemen we je mee in onze standpunten.

Klik hier
Huismus - foto: Jacob van de Weele

Planten en dieren op je erf

Wat zingt daar in je achtertuin? Wie is een echte insecteneter? En welke vogels kom je tegen in het landelijk gebied? Ontdek de plant- en diersoorten die Overijssel rijk is en lees wat jij voor ze kunt doen!

Ontdek deze soorten
Lemelerberg - Mark Zekhuis
heideontwikkeling

Verder met de heideontwikkeling

In het najaar van 2020 gaan we verder met de ontwikkeling van een gevarieerd heidelandschap op de Lemelerberg. We starten begin september met grondbewerking op de 50 hectare waar vorig jaar het bos is verwijderd. Hierdoor krijgt de heide de beste kans om zich te ontwikkelen en kunnen we goed beheer uitvoeren. Daarnaast beginnen we dit najaar op een aantal andere percelen met de verdere heideontwikkeling.

Met jouw bijdrage...

...kunnen we het landschap in Overijssel beschermen, beheren en ontwikkelen. Steun je ons jaarlijks met een minimum bedrag van €24,- dan ontvang je van ons alle voordelen van het donateurschap, zoals 4 keer per jaar ons magazine Natuurlijk Overijssel en korting op onze activiteiten.

Word donateur

Persoonsgegevens

    Betaling


    Met het inzenden van dit formulier geef je toestemming aan Landschap Overijssel, incassant-ID: NL85ZZZ410228230000, om doorlopende-incasso-opdrachten te sturen naar je bank om je donateursbijdrage van je rekening af te schrijven. Ben je het niet eens met een afschrijving? Neem dan binnen binnen 8 weken na de afschrijving contact op met je bank om het bedrag terug te laten boeken. Vraag je bank naar de voorwaarden.

    Steun Landschap Overijssel

    Overijssel is een schitterende en afwisselende provincie. Van de natuur kun je altijd genieten. Zelfs als je in de stad woont is natuur dichtbij. Dat is niet vanzelfsprekend, daar werken duizenden mensen hard aan, vaak met onze hulp. Samen maken we Overijssel mooier. Help je ons mee?